Kluber Staburags


Kluber Staburags

Smary Klüber serii Staburags przeznaczone dla branży przemysłowej i farmaceutycznej. Seria Staburags to niezawodne smarowanie szczególnie w warunkach wilgotnych. Smary Staburags z powodzeniem są głównie stosowane w pompach wodnych, łożysk i elektrycznych. Znajdują swoje zastosowanie również w przemyśle włókienniczym, w wilgotnych urządzeń przetwarzania, takich jak pralki, stabilizacja i barwienia.


STABURAGS NBU 8 EP
Smar do długookresowego smarowania, wysoka odporność na media i znakomita ochrona przed zużyciem ściernym


STABURAGS NBU 12
Skuteczna ochrona przed zużyciem ściernym, dobra ochrona przed korozją, dobra odporność na media, wysoka obciążalność + działanie uszczelniające


AKTUALNOŚCI: