09-06-2017

Targi TRAKO 2017

Zapraszamy na nasze stoisko na 12. edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych
26- 29 września 2017

NUMER NASZEGO STOISKA: hala G; nr stoiska 75

12. edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO została objęta Patronatem Honorowym Pana Andrzeja Adamczyka, Minister Infrastruktury i Budownictwa.


To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na œwiecie.

TRAKO to doskonała okazja do promowania transportu szynowego(kolej i tramwaj) spedycji i logistyki kolejowej, prezentacji najnowszych technologii oraz spotkania w œrodowisku branżowym. Targi TRAKO sa organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA i Grupę PKP.


Program imprezy tworzy Rada Programowa Targów w skład, której wchodzš organizacje branżowe: Fundacja ProKolej, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (IGKM), Izba Gospodarcza Transportu Lšdowego (IGTL), Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISiL), Railway Business Forum (RBF), Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego (SEIM-TS), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP) oraz Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjnoœci i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS).


W skład Rady Programowej wchodzš także Partnerzy, firmy: Bombardier, Knorr-Bremse Polska, Medcom sp. z o.o., PESA Bydgoszcz SA, TINES Capital Group SA oraz TRACK TEC SA Tradycyjnie imprezie towarzyszy bogaty program m. in. debaty, konferencje, liczne seminaria i prezentacje firm. Targi odbywajš się w cyklu dwuletnim.


TRAKO to także “Œwiat Małej Kolei”, wydarzenie współorganizowane przez Polski Zwišzek Modelarzy Kolejowych i Miłoœników Kolei, uzupełniajšce program targów o ważny element propagowaniem kolei nie tylko wœród profesjonalistów.

Serdecznie zapraszamy!

25-05-2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Szanowni Państwo, Od 25 maja obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje.
Czytaj więcej
10-07-2017

NOWE produkty smarowe OKS

Wprowadzliliśmy do naszej oferty handlowej nowe produkty OKS. Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową, poszerzoną ofertą.
Czytaj więcej
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego